Thursday, March 23, 2023
Home Tags What were Savarkar’s guiding principles?

Tag: What were Savarkar’s guiding principles?

What were Savarkar’s guiding principles ?

Humanism, rationalism, utility and pragmatism were the guiding principles of Savarkar. According to him, the ultimate aim of all politics was formation...

Recent Posts

Popular Posts

Jayostute Poem with Hindi and English translation

जयोस्तुते श्रीमहन्मंगले ! शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती ! त्वामहं यशोयुतां वंदे राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू नीती-संपदांची स्वतंत्रते भगवती ! श्रीमती राज्ञी तू त्यांची परवशतेच्या नभात तूची आकाशी होसी स्वतंत्रते...

Veer Savarkar’s Interview