Friday, June 2, 2023
Home Tags Veer Savarkar Roosevelt

Tag: veer Savarkar Roosevelt

वीर सावरकर का रूजवेल्ट को टेलीग्राम

तारीख २३ अप्रैल, १९३९ के दिन वीर सावरकार ने अमेरिका के अध्यक्ष रूजवेल्ट को एक टेलीग्राम भेजा। वह इस तरह है - “ आप द्वारा...

Recent Posts

Popular Posts

Jayostute Poem with Hindi and English translation

जयोस्तुते श्रीमहन्मंगले ! शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती ! त्वामहं यशोयुतां वंदे राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू नीती-संपदांची स्वतंत्रते भगवती ! श्रीमती राज्ञी तू त्यांची परवशतेच्या नभात तूची आकाशी होसी स्वतंत्रते...