Friday, July 1, 2022
Home Tags Veer Savarkar Roosevelt telegram

Tag: veer Savarkar Roosevelt telegram

वीर सावरकर का रूजवेल्ट को टेलीग्राम

तारीख २३ अप्रैल, १९३९ के दिन वीर सावरकार ने अमेरिका के अध्यक्ष रूजवेल्ट को एक टेलीग्राम भेजा। वह इस तरह है - “ आप द्वारा...

Recent Posts

Popular Posts

Jayostute Poem with Hindi and English translation

जयोस्तुते श्रीमहन्मंगले ! शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती ! त्वामहं यशोयुतां वंदे राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू नीती-संपदांची स्वतंत्रते भगवती ! श्रीमती राज्ञी तू त्यांची परवशतेच्या नभात तूची आकाशी होसी स्वतंत्रते...