Tuesday, December 6, 2022
Home Tags Veer Savarkar on republic day

Tag: veer Savarkar on republic day

Veer Savarkar’s message to the nation on India’s first Republic Day, 26 January 1950

In his message to the nation on India's first Republic Day, 26 January 1950, Savarkar appealed for undoing of Partition, drawing an analogy between...

Recent Posts

Popular Posts

Jayostute Poem with Hindi and English translation

जयोस्तुते श्रीमहन्मंगले ! शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती ! त्वामहं यशोयुतां वंदे राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू नीती-संपदांची स्वतंत्रते भगवती ! श्रीमती राज्ञी तू त्यांची परवशतेच्या नभात तूची आकाशी होसी स्वतंत्रते...