Friday, June 2, 2023
Home Tags Veer Savarkar machine

Tag: veer Savarkar machine

मशीनें उदार हैं या विपत्ति? – वीर सावरकर

“मशीनें उदार हैं या विपत्ति? मशीनों को विपत्ति मानने वालों को याद रखना चाहिए कि हमारी प्रत्येक मानवीय इंद्री किसी मशीन से कहीं अधिक...

Recent Posts

Popular Posts

Jayostute Poem with Hindi and English translation

जयोस्तुते श्रीमहन्मंगले ! शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती ! त्वामहं यशोयुतां वंदे राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू नीती-संपदांची स्वतंत्रते भगवती ! श्रीमती राज्ञी तू त्यांची परवशतेच्या नभात तूची आकाशी होसी स्वतंत्रते...