Friday, June 2, 2023
Home Tags Shyama Prasad Mukherjee hindu mahasabha

Tag: shyama Prasad Mukherjee hindu mahasabha

Is it true that the Hindu Mahasabha under Savarkar shared power with the Muslim...

It is true that the Hindu Mahasabha under Savarkar's leadership shared power with the Muslim League in certain provinces. This was in tune with...

Popular Posts

Jayostute Poem with Hindi and English translation

जयोस्तुते श्रीमहन्मंगले ! शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती ! त्वामहं यशोयुतां वंदे राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू नीती-संपदांची स्वतंत्रते भगवती ! श्रीमती राज्ञी तू त्यांची परवशतेच्या नभात तूची आकाशी होसी स्वतंत्रते...
Exit mobile version