Friday, June 2, 2023
Home Tags Savarkar’s views on Hindu-Muslim relations

Tag: Savarkar’s views on Hindu-Muslim relations

savarkar's views on hindu-muslim relations

Savarkar’s views on Hindu-Muslim relations

Savarkar's views on Hindu-Muslim relations Savarkar's views on Hindu-Muslim relations are a result of his study of Islamic scriptures, a deep insight into historical events,...

Recent Posts

Popular Posts

Jayostute Poem with Hindi and English translation

जयोस्तुते श्रीमहन्मंगले ! शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती ! त्वामहं यशोयुतां वंदे राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू नीती-संपदांची स्वतंत्रते भगवती ! श्रीमती राज्ञी तू त्यांची परवशतेच्या नभात तूची आकाशी होसी स्वतंत्रते...