Friday, June 2, 2023
Home Tags Savarkar’s views on abolition of caste

Tag: Savarkar’s views on abolition of caste

Savarkar’s views on abolition of caste

Given below is an English translation of Savarkar’s assorted views on abolition of caste : 1) The basic aim of consolidating Hindu society 2) The practice...

Recent Posts

Popular Posts

Jayostute Poem with Hindi and English translation

जयोस्तुते श्रीमहन्मंगले ! शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती ! त्वामहं यशोयुतां वंदे राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू नीती-संपदांची स्वतंत्रते भगवती ! श्रीमती राज्ञी तू त्यांची परवशतेच्या नभात तूची आकाशी होसी स्वतंत्रते...