Saturday, March 25, 2023
Home Tags Savarkar gandhi meeting

Tag: savarkar gandhi meeting

What were the interactions between Savarkar and Gandhi?

Savarkar came to London on 24 June 1906. His activities started immediately thereafter. Gandhi came to London in October, leading a deputation on behalf...

Recent Posts

Popular Posts

Jayostute Poem with Hindi and English translation

जयोस्तुते श्रीमहन्मंगले ! शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती ! त्वामहं यशोयुतां वंदे राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू नीती-संपदांची स्वतंत्रते भगवती ! श्रीमती राज्ञी तू त्यांची परवशतेच्या नभात तूची आकाशी होसी स्वतंत्रते...