Friday, June 2, 2023
Home Tags Netaji and savarkar

Tag: netaji and savarkar

Savarkar - Bose Relationship

Savarkar – Bose relationship

There are many allegations over Swatantryaveer Savarkar based on propagandas , and now the most intelligent person of the World , whose name is...

Recent Posts

Popular Posts

Jayostute Poem with Hindi and English translation

जयोस्तुते श्रीमहन्मंगले ! शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती ! त्वामहं यशोयुतां वंदे राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू नीती-संपदांची स्वतंत्रते भगवती ! श्रीमती राज्ञी तू त्यांची परवशतेच्या नभात तूची आकाशी होसी स्वतंत्रते...