Friday, June 2, 2023
Home Tags Hindurashtra kya hai

Tag: hindurashtra kya hai

hindu rashtra kya hai

‘हिंदुराष्ट्र’ क्या है ?

'हिंदुराष्ट्र' क्या है ? क्या हिंदुराष्ट्र 'बनाना' है ? क्या हिंदुराष्ट्र अर्थात भौगोलिक सीमा में बंधित भारत है ? सावरकर हिंदुराष्ट्र प्रस्थापित करना चाहते...

Popular Posts

Jayostute Poem with Hindi and English translation

जयोस्तुते श्रीमहन्मंगले ! शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती ! त्वामहं यशोयुतां वंदे राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू नीती-संपदांची स्वतंत्रते भगवती ! श्रीमती राज्ञी तू त्यांची परवशतेच्या नभात तूची आकाशी होसी स्वतंत्रते...
Exit mobile version