Sunday, November 27, 2022
Home Tags Gandhi called abudl rashid bhai

Tag: gandhi called abudl rashid bhai

Gandhiji and these Naïve Hindus!

How natural it is that when Gandhiji called Abdul Rashid ‘bhai’ (brother) and infuriated the whole Hindu world, he spoke in his defense! Every...

Recent Posts

Popular Posts

Jayostute Poem with Hindi and English translation

जयोस्तुते श्रीमहन्मंगले ! शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती ! त्वामहं यशोयुतां वंदे राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू नीती-संपदांची स्वतंत्रते भगवती ! श्रीमती राज्ञी तू त्यांची परवशतेच्या नभात तूची आकाशी होसी स्वतंत्रते...