Friday, June 2, 2023
Home Tags Chronology

Tag: Chronology

सावरकर के जीवन का घटनाक्रम

➞घटनाक्रम ★सावरकर के जीवन का घटनाक्रम २८ मई १८८३ - भगूर में जन्म,महाराष्ट्र के नासिक जिल्ले का एक छोटा सा गांव। १८९२ में अपनी माता...

Popular Posts

Jayostute Poem with Hindi and English translation

जयोस्तुते श्रीमहन्मंगले ! शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती ! त्वामहं यशोयुतां वंदे राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू नीती-संपदांची स्वतंत्रते भगवती ! श्रीमती राज्ञी तू त्यांची परवशतेच्या नभात तूची आकाशी होसी स्वतंत्रते...
Exit mobile version