Wednesday, December 7, 2022
Home Tags Alluri sitaram raju hindutva

Tag: alluri sitaram raju hindutva

वज्रसूची

वज्रसूची 'फलान्यथौदुंबरवृक्षजातेः मूलाग्रमध्यानि भवानि वापि। वर्णाकृतिः स्पर्शरसैस्समानि तथैकतो जातिरिति चिंत्या ॥१॥ तस्मान् गोऽश्ववत्कश्चित् जातिभेदोऽस्ति देहिनाम् । कार्यभेदनिमित्तेन संकेतः कृत्रिमः कृतः ॥ २ ॥' (भविष्य पुराण, अ. ४०) बौद्ध धर्म के...

आंध्रप्रांतीय भारतवीर श्रीराम राजू

आंध्रप्रांतीय भारतवीर श्रीराम राजू  जी की यह जीवनी वीर सावरकर जी द्वारा लिखित है। आंध्रप्रांतीय भारतवीर श्रीराम राजू बुरे दिनों में सद्गुणों की भी निंदा...

Recent Posts

Popular Posts

Jayostute Poem with Hindi and English translation

जयोस्तुते श्रीमहन्मंगले ! शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती ! त्वामहं यशोयुतां वंदे राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू नीती-संपदांची स्वतंत्रते भगवती ! श्रीमती राज्ञी तू त्यांची परवशतेच्या नभात तूची आकाशी होसी स्वतंत्रते...