Tuesday, September 26, 2023

Veer Savarkar

Veer Savarkar books pdf’s in hindi , english and other languages.

स्वा. सावरकरांच्या कविता ( Marathi PDF ) – वीर सावरकर

स्वा. सावरकरांच्या कविता - वीर सावरकर

ऐतिहासिक निबंध ( Marathi PDF ) – वीर सावरकर

ऐतिहासिक निबंध - वीर सावरकर

भाषा शुद्धी -लेख ( Marathi PDF ) – वीर सावरकर

भाषा शुद्धी -लेख - वीर सावरकर

मराठी भाषेचे शुद्धीकरण आणि पर्यायी शब्दक ( Marathi PDF ) – वीर सावरकर

मराठी भाषेचे शुद्धीकरण आणि पर्यायी शब्दक - वीर सावरकर
Mopla marathi pdf

मला काय त्याचे ? अर्थात मोपल्यांचे बंड ( Marathi PDF ) – वीर सावरकर

मला काय त्याचे ? अर्थात मोपल्यांचे बंड - वीर सावरकर

काळे पाणी ( Marathi PDF ) – वीर सावरकर

काळे पाणी - वीर सावरकर काला पानी की भयंकरता का अनुमान इसी एक बात से लगाया जा सकता है कि इसका नाम सुनते ही आदमी सिहर...

संगीत उश्याप ( Marathi PDF ) – वीर सावरकर

संगीत उश्याप - वीर सावरकर

संगीत उत्तरक्रिया ( Marathi PDF ) – वीर सावरकर

संगीत उत्तरक्रिया - वीर सावरकर

संगीत सन्यस्त खड्ग ( Marathi PDF ) – वीर सावरकर

संगीत सन्यस्त खड्ग - वीर सावरकर

बोधीवृक्ष ( Marathi PDF ) – वीर सावरकर

बोधीवृक्ष - वीर सावरकर